miércoles, 26 de febrero de 2020

A poesía de posguerra: teoría e comentarios

Vou empezar por colgar un vídeo que explica o tema xeral da poesía de posguerra, falando dos autores máis relevantes desta etapa.

https://www.youtube.com/watch?v=itdD2vwdsUY

Vou poñer un enlace ao comentario de textos do poema "Penélope", de Nimbos, de Xosé Mª Díaz Castro, poeta de posguerra da Xeración de 1936, que publiquei noutro blog da miña autoría. A entrada é a do 14 de maio de 2014.

Comentaremos algún dun poeta da Promoción de Enlace e outro da Xeración das Festas Minervais.

"En tódolos pobos hai un neno murcho", Luz Pozo Garza, O paxaro na boca.

En tódolos pobos hai un neno murcho,
 sen niños, nin merlos, nin píos.
Un neno que coñece as esquinas tristes,
cidades somerxidas, peixes mortos
e o laiar da noite coma un anxo negro.

Polo vento morno bolen os paxaros
e as pedras reloucan embaixo das herbas.
Os peixes máis claros esvaran.
Hai festa nos prados.
mais en todas partes hai un neno murcho.
As arbres son gaitas,
mais en todas partes hai un neno murcho.
As rapazas fían,
mais en todas partes hai un neno murcho.
Roca bullangueira,
mais en tódolos pobos hai un neno murcho.

Este poema de Luz Pozo, poeta de posguerra da Promoción de Enlace, insírese na liña solidaria, pois céntrase na figura dun "neno murcho". É un neno triste e pobre, como o dalgún poema de Luis Pimentel ("Enterro do neno pobre", Sombra do aire na herba), de cuxa poesía a poeta fixera un estudo.
Con esta imaxe, o neno murcho que aparece en todos os lugares, a autora pretende denunciar a penuria moral e material da posguerra en Galicia, centrándose na infancia.
Destacan os recursos baseados na repetición de palabras, como a anáfora. O primeiro verso repítese cinco veces no texto, con pequenas variacións. Esta insistencia expresa a penosa realidade que vivían os nenos na época. Ao comezo do poema dise todas as carencias que tiñan (sen...nin...nin), referidas á triste vida que levaban, que se suxire co emprego de adxectivos de connotacións negativas: somerxidas, tristes, mortos. Están rodeados dunha natureza triste, simbolizada polos laios da noite (personificada e comparada cun anxo negro).
Na seguinte estrofa a alegría do ambiente, con paxaros que bolen e mesmo pedras que reloucan, contrasta coa tristeza dese neno anónimo, ao igual cá festa nos prados ou as arbres que tocan a gaita, suponse que coa axuda do vento.
Finalmente, o poema fala de rapazas que fían (converten en fío o liño ou a la), unha actividade que si se facía nas aldeas nese tempo (miña nai aínda a fixo ou as miñas tías), para o que se axudaban coa roca (unha vara delgada cunha parte máis ancha nun extremo no que se ía enrolando o liño ou a la para logo fiala) e co fuso.

Resultado de imagen de fiar liño ou la coa roca imaxe

Imaxe de distintos tipos de roca para fiar, Parderrubias

Agora vai un de Xohana Torres, poeta de posguerra, da Xeración das Festas Minervais, do libro Do sulco (1957),  titulado "Nai".

Tiña unha fita roxa no cabelo.
Lembro tódalas flores dos meus vasos de nena.
Tiña bicos á tarde, que tesouro,
e bulía en buratos pra dentro dos seus ollos.
A tarde tiña ás de paxaro, quentiño, quentiño,
as túas mans, riscadas do traballo,
calaban moitas veces pra carexarme miúdo ...
Eran días sen medo ós corvos sobre  a testa
porque todo era estrela.
Logo, que logo, houbo voar de follas, nomes, xentes.
Abrín portas, pecheinas, non se acouga con tanta multitude;
corrín a ser muller. E na tola carreira, perdín a fita roxa
que me chamaba nena. Debeu levala o vento
co froito dos anos, meus anos ...
¿Pra que terían ás de paxaro os dedos
que niñaban limpezas no cabelo?
Nai onte laveiche os ollos. E na palma mollada
repousaron aquelas tardes, a fita dunha vida mellor.
Ollos da miña nai. Cobizos de lareira sempre o fogo.
Seica os ventos vos perden ou vos choran! ...
Sen eles, miña historia non ten ollos.

O poema é un texto de temática intimista sobre a lembranza da nai. Esta aparece como centro da súa infancia, xa que lle dá agarimo, protección e seguridade na súa vida.
Aparecen símbolos como a estrela, con connotacións positivas, pola luz que desprende e o brillo, relacionadas coas emocións que espertaba nela a nai. Logo vai pasando o tempo, ela deixa de ser nena. Isto exprésao co ·voar da follas", con abrir portas e pechalas, coa carreira para ser muller. Cando un é novo ten moita présa por vivir, por ser adulto, por experimentar novas emocións, mais isto tamén conleva perdas.
Agora mudaron as tornas e é ela quen coida a nai, a que lle lava os ollos cando morre. Entón invádea a nostalxia do pasado, a lembranza da infancia perdida que non volverá, a carón da lareira.
Os ventos, personificados, choran  a morte da nai. 
A fita vermella que aparece en tres ocasións simboliza a inocencia e a pureza da infancia, que ela di que perdeu no paso da infancia á madurez. Debeu levala o vento; e ao final, o vento tamén leva a nai.
A figura da nai aparece asociada a sensacións visuais (a fita vermella), táctiles (bicos, as mans que a carexaban, os dedos tiñan ás de paxaro, a palma mollada)... lémbralle flores, paxaros quentiños. A estes opóñense os corvos, que indican o medo, neutralizado por ela.

lunes, 24 de febrero de 2020

Entroido 2020

Xa vén aí o Entroido, coa súa fartura, co porco de rei. Coas súas cores e festas. Con goces e sombras.
No instituto argallouse unha festa, como non podía ser menos. Imos dar noticia dela.

Colgo algunhas fotos da decoración do centro para estas festas: en primeiro lugar as orellas coas que nos agasallou Xesús, o compañeiro de lingua española co motivo do seu aniversario; logo vén o taboleiro de dinamización lingüística.Alumnado e profesorado colaboramos para as actividades celebradas o venres a última hora e ata nos atrevemos e marcamos o baile da froita, rematando co lema: "Cinco froitas ao día, daranche moita enerxía".


E tamén poño unha da Panadería Pallares, que soe decorar o seu escaparate segundo a época do ano.Por outra banda, vouvos falar dalgunha tradición de entroido de mérito na nosa terra. En especial, falarei de entroidos lucenses como o entroido ribeirao de Chantada e o oso de Salcedo, os dous máis importantes na nosa provincia.
Polo que se refire ao primeiro, renaceu polo ano 1996, da man dos veciños de Santiago de Abaixo e algunhas aldeas máis dos arredores, e desde entón non parou de celebrarse. É un entroido moi vistoso, con varios días de celebración, diversos personaxes e mesmo representacións teatrais feitas polos veciños.
Comeza o domingo lambedoiro ou de septuaxésima, tamén coñecido como fareleiro e borralleiro, moi relacionado coa gastronomía, e no que se tisnaba a xente con fariña ou borrallo.
Despois vén o domingo corredoiro ou de sesaxésima en que se fan xogos ou pequenas representacións teatrais.
Logo vén o domingo de quincuaxésima ou domingo de entroido.
Finalmente, é o martes de entroido, no que chegan á vila os volantes, acompañados de numerosas comparsas. Faise o testamento da máscara, onde se repasa a vida dos veciños da zona, En Vilaúxe celebran o enterro do Santo Entroido. Méteno nunha caixa mortuoria e cóbreno con follas. Os volantes bailan arredor del e o cura e o sancristán tentan resucitalo para que non morra a festa. El, finalmente, érguese para regresar o martes de carnaval. O martes volve meterse na caixa, pero agora si é para non volver ata o ano seguinte.
As personaxes deste entroido son os volantes, que levan encol da cabeza enormes puchos que chegan a pesar 15 quilos. Teñen estrutura de madeira de vimbio e deles colgan  as cintas ou colonias. Tamén están adornados con flores de papel ou outras figuras. Os volantes levan nos ombros coloridos panos chamados portugueses. Son personaxes masculinos e a súa vestimenta inferior é de tea con bandas de cores rechamantes (vermella e amarela; hoxe tamén branca e azul). Levan tamén un cinto de coiro de porco do que colgan 24 campás, chamadas machos ou femias, segundo o son que produzan, e que serven para facer ruído e ir anunciando a festa.
Outro personaxe é o peliqueiro, contrapunto do volante. Viste con farrapos e roupa vella. Soe cubrir a cara cunha careta de pel e ten como rol abrirlle camiño ao volante cunha correa de coiro que axita e coa que fai afastar a xente. Por detrás levan unha grande campá do xugo dos bois e tamén levan unha pelica. Podían ir acompañados dos mecos e os maragatos.
A característica máis relevante desta festa son os oficios, pequenas representacións teatrais de ton satírico sobre temas de actualidade que afectan a vida cotiá dos veciños. Non son exclusivos deste entroido pois hainos por ex. en Salcedo (Lugo) ou en Viana do Bolo (Ourense).
A simboloxía deste colorido entroido dise que ten que ver coa fertilidade ou terían a intención de enganar a natureza para que remate o inverno e veñan circunstancias climáticas máis benignas.

Podedes ver máis información nos seguintes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=CmDLof7TZEY&has_verified=1

https://www.panibericana.com/2019/02/08/entroido-carnaval-lugo-galicia/

Outro entroido orixinal e moi famoso en Lugo é o do Oso de Salcedo.


https://www.youtube.com/watch?v=ngDNWdFAyTo

En Verín, epicentro do entroido, fanse orixinais máscaras de maneira artesanal, como podemos ver no vídeo:   https://youtu.be/IV4_RDbN62A
En Xinzo de Limia, as pantallas saíron hoxe, domingo 16 de febreiro: https://www.youtube.com/watch?v=NOv0xvvExjE
sábado, 22 de febrero de 2020

Día de Rosalía

Co gallo da celebración do Día de Rosalía e seguindo as directrices da AELG, o 27 de febreiro fixemos actividades co alumnado para lembrar esta insigne figura inaugural das nosas letras, lendo e comentando algún dos seus poemas e facendo algunha actividade colectiva máis no salón de actos, que decoramos para a ocasión.


Tamén a tivemos presente na decoración do taboleiro de dinamización lingüística:


                                         
Como un dos temas centrais da súa obra é a emigración, reflexionamos sobre el, posto que é un tema moi actual e moi tratado na nosa literatura. Por ex. falamos dos seres errantes que se ven obrigados a ir polo mundo buscando oportunidades e unha mellora na súa calidade de vida.
O mundo é grande e ha de acoller os homes e mulleres de boa vontade, integralos, incluílos, darlles posibilidades de saír adiante, de encontrar o seu sitio.
Tamén falamos da integración dos diferentes, os que teñen distinta lingua, distinta cultura, distinta orientación sexual; cadaquén ten dereito a unha existencia digna, independentemente desas circunstancias. Ante todo somos persoas e como tales deberiamos poder vivir.
A actividade co alumnado está destinada tanto a secundaria como a bacharelato. partimos da lectura dos prólogos de Cantares Gallegos e Follas Novas que fixo o alumnado de 2ª de Bac. para logo seguirmos con lecturas continuadas dos seus poemas.Actualmente hai no mundo moitos seres que se ven desprazados dos seus lugares de orixe por diversos motivos, cos que en certo modo me identifico. Eu  escribín este texto titulado "Errantes" que ten que ver coa memoria.

"Errantes"
capitulo I

Aquel mes de xullo pasou algo extraordinario e nunca visto no lugar:

o ceo tinguiuse de "rubeolas"(así mo dixo unha veciña da miña parroquia; o normativo sería roibéns) e os camiños semellaban ríos de sangue.
Con vinte e poucos anos foi chamado a filas para ir á guerra polo exército nacional.
 Familia, terras e facenda tiveron que quedar atrás.
Pouco despois, ... morreu rebentado pola metralla na trincheira na fronte de Bilbao.
Non se soubo máis. Nin os ósos voltaron.
Deixara dous orfos e outro en camiño. Muller e fillos, sen amparo.

Panorámica de Bilbao
                                                 Bilbao (Wikipedia, CC - BY (Paul Arps))

Capitulo II

Con vinte anos é chamado a filas para facer o servicio militar en Zaragoza, alí ao ladiño da casa, el que fora orfo de pai e ao pouco tamén de nai.
Alá se foi como asistente dun capitán puteiro e borracho.
A maior gloria desta etapa foi o percorrido polo paseo vestido co traxe de capitán que recollera da tinturería.
Sobreviviu a duras condicións de vida, comendo o inmundo rancho, facendo manobras no Pireneo de Huesca, lavando a cara nunha fonte xeada ás sete da mañá.
Só ao pouco de morrer, se soubo que daquela estivera moi malo aló, e houbera morrer.
Aquí ficaran a muller e o fillo, outro en camiño. El, finalmente, voltou san e vivo.

Basílica de Nuestra Señora del Pilar y río Ebro
                                          Zaragoza (Wikipedia, CC - BY (Turol Jones)


Capítulo III

Con vinte anos foi polo mundo a traballar na hostalería nunha aldea na montaña (Bluche, uns 1300 m de altitude, Suíza), inmigrante ilegal. Sobe por primeira vez nun funicular. Pasa logo longas xornadas laborais. Nos días libres, dedícase a patear, a descubrir paisaxes: Sion, Montana Village, Sierre, Crans-Montana.

Ao lado os "nenos ben do mundo" estudan na École des Roches, un centro privado con internado que é escola de hostalaría, con piscina privada e múltiples actividades extraescolares (un sudamericano que a cada tres palabras dicía cabrón; xunto a este outros de Oriente Medio; mozos e mozas felices, noivados do máis exótico). Os traballadores da lavandería eran de Samos, Lugo, Portugal.

Todo era propiedade privada, ata os contedores do lixo tiñan un cartel: PRIVÉ. Non se podía nin coller unha ameixa dunha árbore. Enseguida dicían que era roubar; iso si, comeu máis amorodos ca nunca na vida, collidos na horta da filla dos donos do hotel, nos descansos no medio da xornada laboral.

Nun día libre visita cun coñecido os pastores que alindan as vacas no monte no desxeo, permanecendo tres meses en cabanas, illados do mundo, sen apenas baixar aos poboados. Alí elaboraban tamén enormes queixos, cos que se facía a "raclette". Comparte con eles un "ragout" de tenreira con verduras.

Ao baixar por unha ruta de sendeirismo á beira do abismo. había cruces dos que alí ficaron. Montañeiros errantes.

Tamén voltou, porque a terra é a terra e na casa hai alguén á espera.

Durante varias xeracións todos fomos errantes porque a vida é ... ese camiño que nos leva.

Crans Montana.jpg
                                          Montana Crans (Wikipedia, dominio público)

Rota de sendeirismo en Crans Montana

As vacas na montaña no verán

Tamén quero amosarvos unha nova que gardei; apareceu o 13 de outubro de 1997 no xornal O correo galego e fala sobre os galegos que ían ás segas a Castela, algo que tamén reflicte Rosalía no poema "Castellanos de Castilla", de Cantares Gallegos. No blog non sei se se verá ben, pero vaise expoñer nos corredores para que se poida ler, a carón do texto rosaliano.
Quero amosarvos tamén a versión de "Castellanos de Castilla" de Malaxente.

Tamén é moi fermosa a versión de "A xustiza pola man"do grupo Nao.   https://www.youtube.com/watch?v=d23RIA-so_g

Interesante é a dun youtubeiro mesturando versos de Rosalía de Follas Novas e outros de Cantares Gallegos.https://www.youtube.com/watch?v=LngQmRe_Ems&list=PLFXqaO35oJRZJHNfwB78cGb0tHvhdGaZJ&index=6&t=0s

E finalmente poño a de "Adiós ríos, adiós fontes" de Astarot: https://www.youtube.com/watch?v=UCk-Judop0I.

Impresionante, moi fermosa, a lámpada de papel con versos de Rosalía, feita pola profesora de Plástica e o seu alumnado. Fermoso tamén o vestido de gala aportado por outra compañeira do Seminario de Lingua Española. Nós trouxemos unha maleta de madeira do ano 1956 que había pola casa (a que un carpinteiro do lugar lle fixo a meu pai para ir á mili) e unha camisa de liño do tempo dos avós, con tecido máis fino por adiante (a pechera e o cos) e co lombo de estopa, o tecido máis basto e áspero.


As compañeiras de galego e lingua española fixeron un vídeo que visionou o alumnado.
Ao longo do día 27 de febreiro fixemos lecturas colectivas continuadas da obra de Rosalia nas horas de clase de lingua galega.

En 2º de Bac. lemos os prólogo de Cantares Gallegos no grupo A, que compartiu a actividade co alumnado de PMAR , que recitou dous poemas. Logo escoitamos versións modernas destes e vimos os vídeos. En 2º C recitamos poemas de Cantares Gallegos e algún de Follas Novas, participando todo o alumnado. En 4º A só dous alumnos participaron na lectura de poemas e coincidimos co alumnado de 1º de BAC. que leu máis poemas.

jueves, 13 de febrero de 2020

Un día para o amor

Creo que os máis sabemos que isto do Día dos Namorados é un invento comercial para sacarlle os cartos á xente. Tamén deberiamos estar precavidos contra a idea do "amor romántico" que tentan vendernos.
 Moi logrado o eslogan dos membros da biblioteca: "No amor hai moito conto"... E na literatura e na vida tamén hai moito amor, e máis que fai falla, pois os humanos precisamos moito amor e moitos coidados para saírmos adiante, xa que somos extremadamente fráxiles.
Sobrecolle o efecto da falta de amor. Estes días lemos no xornal a nova duns pais que guindaron o seu fillo recén nacido ao río Carrión en Palencia. A falta de humanidade é terrible. Xa están no cárcere.
En realidade, en Galicia o día do amor sería antes: o Día da Candeloria, que se di que é cando casan os paxaros. Dise que é a festa da luz, do amor e da amizade, o 2 de febreiro.

Cos meus anos, penso que sei algo sobre o que o amor non é:

- depender doutra persoa; pensar nela e esquecerse de un. O amor debe levar á plenitude de dous, non á dependencia emocional.

- dicir todo o día "Quérote". Máis ben é estar aí cando te precisan.

- regalar bombóns e flores. O refrán di que a ninguén lle amarga un doce, pero tanto bombón e tanto corazonciño xa empalaga un pouco. Hai moito que dar e moito que agasallar. Calquera cousa, un detalle que sabes que lle vai gustar. Ao mellor só darlle apoio nalgunha iniciativa do seu interese.

- controlar ao outro constantemente. Pedirlle contas de todo, afogalo; non deixalo respirar. Non deixarlle gardar os seus segredos e espazos propios. Controlarlle o móbil. Con quen vai, os seus amigos...como viste, que aspecto ten ...

- aferrarse a unha relación que xa non funciona. obrigar a alguén a seguir con un aínda que non queira.

Pero mellor ca min falaron de amor algúns poetas galegos. Poñereivos algunhas mostras.


Por ex. o de Celso Emilio Ferreiro , poeta da Xeración do 36, da poesía de posguerra, "Eu en ti", do que poño  un enlace ao  vídeo de Salvador  Sobral e Ave Rábade, sobre a forza do amor que vén do inicio dos tempos.
Outra versión é a da cantante galega Uxía.

A seguir vai un de Luz Pozo, que presenta un amor sensual. Ela é luguesa, ribadense, membro da Real Academia Galega e  a mellor poeta da Promoción de Enlace, tamén da posguerra, que aínda o ano pasado con 96 anos publicou un libro, Pazo de Tor.

                                                 
                                                                               O PAXARO NA BOCA

                                                                    Os teus paxaros choven miudiño
                                                                    sobre das miñas arbres e tamén
                                                                    sobre destes meus beizos que che cantan.
                                                                    Eu fago conta de que son de terra,
                                                                    na túa beira de aire e peixes louros
                                                                    Recibindo o sabor da túa paisaxe:
                                                                    húmedas aves novas do teu peito.
                                                                   Aquí estou meu amor, aquí me choves.

                                                                            Luz Pozo Garza, O paxaro na boca , 1952

E agora un de Salvador García Bodaño, poeta da Xeración das Festas Minervais, da posguerra.

ESCOITA este silencio, miña amada,
este ámbito de nós onde te sinto,
os corpos enlazados, labirinto
de amores no aire limpo da luzada.

Escoita esta canción arrebatada
que pulsa no meu sangue o vello instinto,
silente paixón, lume que presinto
a arder no escuro val da túa ollada.

Deixa que fique aquí nesta tenrura,
pois o amor é tamén doce estadía
tal que fite a partida de amargura.

Déixame entón, así, nesta alegría
de terte xunto a min, lene dozura
mansa como o clarear do novo día.

S. García Bodaño, Poemas de amor a Xulia


Amais poño un de Antón Avilés de Taramancos, gran poeta do amor, como o anterior da Xeración das Festas Minervais. E un enlace a un comentario do mesmo que fixen noutro blog meu, que aparece na súa última entrada publicada.

                                               PRIMEIRO AMOR, PRIMEIRA MORTE

Todo canto amei perdéuseme contigo:

a luz clara e vibrante da miña xuventude,
os bosques entrañables perfeitos de quietude
onde o vento vivía con un lecer antigo.

Entón era o silencio o meu mellor amigo,
era eu namorado de todo canto vía
vivir era unha leda, fermosa moradía
onde o mencer entraba recendendo a pantrigo.

De súpeto viñeches con esa lonxanía,
caraveliño feble en terra ventureira
e eu abrín outra nova fiestra para o día.

E todo canto amei foi unha lumieira,
foi a fouce tan íntima que de cote se afía
para ceifar dun pulo brutal a primaveira.

E agora, vai algún da poesía actual. Por ex. o de Pilar Pallarés, máis angustiado, sobre o desamor. Esta autora coruñesa acaba de recibir o Premio Nacional de poesía en 2019 polo seu libro Tempo fósil.


Como doe o silencio
cando o amor acaba.
Quedas como estatua de ferro enferruxado
crispada nun adeus
ao fondo do camiño
e eu teño que seguir
(outros brazos agardan).

Quédasme xa moi lonxe,
eu sen ti e ti sen min ao final desta historia
lamentábel.

Como doe o silencio
Non sei como pasou.Foi a tristeza
xuntándose de a poucos,
as palabras non ditas,os rancores calados,
medo,tempo,distancias,
sospeitas que percorreron o peito como eguas,
e agora estás moi lonxe,
irremediábelmente ti,
dos outros,
nada meu.

Como doe o silencio cando morren os días
da paixón e do odio namorado.
Face a face, contemplo as vellas horas
(e ti nelas ,calada-
mente contra os ventos malditos)
e sei que son poeira, restos, nada,
apenas arrepío na caveira dun morto.

Quedas lonxe,moi lonxe,
e eu estou caendo,perdéndome,
abismándome,
como un escuro buzo,
no silencio.
Cando o amor acaba.

Pilar Pallarés: Sétima soidade, 1983

Desde a Biblioteca propúxose ao alumnado, ou a quen queira participar, facer algunha composición que teña por temática o amor, abríndoa a calquera amor, calquera persoa que para eles signifique algo importante. A ver como resulta.

O curso pasado eu fixera esta, que ilustrei cunha foto de curiosas cenorias da miña horta:

Ámame libre

Xuntos, pero non revoltos,
xuntos mais non asfixiados,
 cada un co seu espazo.

Amar non é afogar,
encoller, anular.
Preciso aire para respirar.

Ámote libre,
con plenitude.
Déixote vivir.
Vive!

Ámame libre
para avanzar e soñar,
expandirme, progresar.
Libre!

Deixa vivir e vive!


Como nos ensina a natureza, cada individuo precisa o seu espazo para medrar na vida.


O amor tamén pode ser amor á familia e, en particular, vou poñer un adicado á avoa, de Avilés de Taramancos, que a vincula ás orixes.


Avoa, nai anterga ensumida na terra,
cando mastigo o pan estou bicando
o teu sangue inmortal apodrecido,
o froito do teu corpo semeado: A tua saiva
que através dos séculos renasce.
Doce esterco da vida! Bebo a auga
do cano dos teus ósos cando bebo.
Aniñada nos eidos teces a inconsútil firmeza
do adival que me guia e asegura: Ariadna.
É a túa man a que revive o lume,
pomba escura do tempo na lareira.
De ti provén a áscua e o fermento do canto,
a sillaria na que me sinto forte, o arco
do costelar que afondas, as raíces
minerais que sostentan
do xerme do teu colo, a miña vida.


Antón Avilés de Taramancos, As torres no ar, 1989Engado, finalmente, unhas coplas da poesía popular que falan da nai. A primeira delas cantábaa miña avoa con moito sentimento, posto que cando ela naceu súa nai morreu de parto.

Miña nai, miña naiciña,
coma miña nai ningunha,
que me quenta a miña cara
coa calorciña da súa.

Outras estrofas son:

Coa calorciña do seu
o meu corpo me quentaba;
deitábame no barrelo
e a biquiños me arrolaba.

E a biquiños me arrolaba
pra que eu durmira calado;
miña nai, miña naiciña,
moito che teño chorado.

Miña nai como é tan pobre,
cando non ten que me dare,
éncheme a cara de bicos
e despois rompe a chorare.martes, 4 de febrero de 2020

Hai futuro

Quero achegarvos unha información sobre reflexións acerca da lingua e o seu futuro feitas por  diversos persoeiros e que foi publicada en Praza pública e me parece moi interesante.
Dela extraio a seguinte conclusión: se queremos futuro para a nosa lingua, debemos crer nel, traballar por el con ilusión, implicarnos e poñer o noso gran de area.

Velaí queda o enlace.

Sobre todo gústame o vídeo de Rosa Aneiros sobre o que aprendeu ensinando os fillos a andar en bicicleta, que metaforicamente tamén se pode aplicar á lingua. Nela as nais danlles pé aos fillos para manexarse na vida, sabendo que elas estarán sempre detrás para apoialos ... ata que voen sós.